Kissen
Startpagina

   
Patrons / Patronen KID 2009 - 3 Dentelle torchon
 Stropkant

                    Offert par : MG Création                         Exécution : Madeleine Mister

              Aangeboden door : MG Création
      Uitvoering : Madeleine Mister

                                

   
Dentelle Duchesse / Duchesse Kant
Creation : Ontwerp : Fria Wuytack

Début de page