Twee van onze leden in de schijnwerpers

            Deux de nos membres devant les projecteurs       


                 

 
Sophie Poppe ontvangt de Cultuurprijs in Zele.
Sophie Poppe obtient le prix de la culture à Zele

Helena Astle-Jacobs ontvangt een prijs in Bochum.
Helena Astle-Jacobs obtient un prix à Bochum.Début de page / Beginblad