Une passion qui peut faire … l'objet de beaucoup de collections (suite n°3)

Een passie die leidt tot … het voorwerp van vele  verzamelingen (vervolg 3)

                 

 
Suisse / Switzerland

Suisse / Switzerland
   
   


Suisse / Switzerland
Belgique-Croatie / België-Kroatië

       
       

           Espagne-CroatieSpanje-Kroatië                      
       Pays-Bas / Nederland             
     
   

Italie-Italië

Suéde-Zweden
     
   

France-Frankijk
France-Frankijk
     
   

Belgique / België
Belgique / België


Belgique / België
Médailles-Medailles


Médailles-Medailles
Vieux papiers-Oude papieren


Vieux papiers-Oude papieren
Vieux papiers-Oude papieren
La dentellière-Kantwerkster (Johannes Veermer)

La dentellière-Kantwerkster (Basile de Loose)


                      Peinture de Caspar Netscher                       Schilderij van Caspar Netscher

Début de page / Beginblad