Une passion qui peut faire … l'objet de beaucoup de collections (suite n°1)

Een passie die leidt tot … het voorwerp van vele  verzamelingen (vervolg 1)

                 

 
BRUXELLES / BRUSSEL

BRUXELLES / BRUSSEL
       


BRUXELLES / BRUSSEL

BRUXELLES / BRUSSEL
              

           BRUXELLES / BRUSSEL                         

       BRUXELLES / BRUSSEL             
        

BRUGGE

BRUGGE
        

BRUGGE

MARCHE-EN-FAMENNE
        

MECHELEN

MECHELEN
Début de page / Beginblad