Kantklosgroep “De Kievit” uit Schoten, België organiseert haar 2de
Internationaal Kantfestival

Le groupe dentellier “De Kievit” de Schoten en Belgique organise
son 2ème Festival International de Dentelle


                 

Début de page / Beginblad