Dentelle Withoft - Ode à une personne très particulière
Withofkant - Ode aan een heel speciaal iemandTekening / Uitvoering : Zuster Judith de Kreijger

Dessin / réalisation : Soeur Judith de Kreijger    
Début de page / Beginblad