Content 
   Ontvang
   Contacts
  Inlichtingen
   Inschrijving
   Wedstrijd
   Demonstratie
   Kooplieden
   Fotos
     Terug

De Belgische KantOrganisatie vzw is de nationale vereniging van alle kantliefhebbers in België. Het is de ontmoetingsplaats van eenieder die belangstelling heeft voor klos- en naaldkant en alle aanverwante technieken. Hier delen individuele belangstellenden en dynamische lokale verenigingen hun kennis, hun ervaring, hun enthousiasme en passie voor kant. Wij willen hiermee het prachtige en zeer uitgebreide Belgische kantpatrimonium veilig stellen voor de toekomst.

Via een driemaandelijks tijdschrift, de “KID Kant Info Dentelle”, worden onze leden geïnformeerd over de activiteiten van de verenigingen, over internationale en nationale kantmanifestaties en tentoonstellingen.

Regelmatig organiseren wij manifestaties en toonaangevende tentoonstellingen, waar onze leden hun creaties in traditionele en moderne kanten aan het grote publiek kunnen voorstellen.

Voor de viering van ons 30-jarig bestaan in 2016 organiseren wij een grote tentoonstelling in Sankt-Vith. U leest er alles over op deze website.                                    
                               Het folio downloaden of het beeld vergroten (PDF-formaat)